O ambulancii

Sme súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje gynekologickú a pôrodnícku starostlivosť s náväznosťou na lôžkové oddelenie.Ponúkame vysoko kvalifikovanú starostlivosť s využitím moderného prístrojového vybavenia v príjemnom prostredí v centre mesta.


lekár: MUDr. Silvia Zambová

1996 Promócia LF UPJŠ Košice
1998 Kurz USG v gynekológii a pôrodníctve Bratislava
1999 Atestácia 1.stupňa z gynekológie a pôrodníctva s výborným prospechom Bratislava
2003 Kurz diagnostika a manažment prekanceróz krčka maternice a HPV Bratislava
2005 EUROATESTÁCIA 2.stupňa z gynekológie a pôrodníctva s vyznamenaním Bratislava
2005 Certifikát k liečbe močového úniku pomocou TOT pások Piešťany
2005 Certifikát k USG vyšetreniu v gyn.-pôrodníctve Bratislava
Zamestnanie:
1996-2010 gyn.pôr. oddelenie NsP Michalovce
2008-2010 gyn.ambulancia Michalovce
2010 - doteraz súkromná gyn. ambulancia Michalovce

Oznamy:

 

 

Najbližšie nepracujeme:

  • 10.6.2016
  • 17.6.2016