Cenník

Poskytujeme starostlivosť pre všetky poisťovne registrované v SR, pacientky s ez európskym preukazom
poistenca, a s úhradou i pre pacientky bez poistenia.4D fotka malá: 7,5 €
4D fotka veľká z tlačiarne: 15 €
záznam 4D vyšetrenia na USB s postupným ukladaním všetkých vyšetrení: 25 €

Ceny sú uvedené s DPH.